Logo van de app "Tellen tot 1000"

Tellen tot 1000app

Leer tellen van 100 tot 1000 met deze app.

Download in de App Store
Ontdek het in Google Play

Hoe ontwikkel je een getalgevoel met de getallen tot 1000?

Allereerst leer je de getallen te herkennen en dit goed op te schrijven. Vandaar is een oefening als een getal-dictee een goede oefening om dit goed onder de knie te krijgen. Een volgende stap is de getallen in de juiste volgorde plaatsen, vandaar dat deze app ook oefeningen bevat waarbij je de nummers van laag naar hoog moet plaatsen. Bovendien bevat de app ook oefeningen waarbij je het juiste getal in een reeks moet plaatsen. Zodra je deze oefeningen goed beheerst, is een laatste stap om getallen in een reeks te schatten eenvoudig te maken. Schatten van getallen is een goede oefening, omdat je dan nog niet echt rekent. Echter je bouwt wel een gevoel op voor welk getal hier zou kunnen staan door naar de buurgetallen te kijken op de getallenlijn.

Waarom is een goed getalgevoel belangrijk?

Het doel is een gevoel te ontwikkelen, hoe de getallen zich met elkaar verhouden en je de systematiek van het opschrijven van een 100getal goed onder de knie krijgt. Dit is belangrijk, voordat je echt gaat rekenen met sommen. Vaak wordt in het onderwijs en thuis heel veel nadruk gelegd in het tellen tot 20 tijdens de kleuterfase, maar wordt er veel te weinig tijd gespendeerd in tellen tot 1000. Zowel thuis als op school neigt men te snel over te gaan met optellen en aftrekken van grote getallen. Met als gevolg dat veel kinderen te weinig getalgevoel opbouwen, voordat het echte rekenwerk begint. Hierdoor lopen ze achter en is het later op de middelbare school moeilijk om dit in te halen. Vaak is dit pas zichtbaar zodra men gaat leren vermenigvuldigen en delen of zelfs pas bij de eerste wiskunde lessen op de middelbare school.

De app als dyscalculie hulpmiddel

Bovendien zijn de oefeningen ook goed voor kinderen die te maken hebben met symptomen van dyscalculie. Kinderen met dyscalculie kenmerken hebben moeite met de getallen goed te plaatsen. Door dit regelmatig te oefenen verlicht dit de symptomen en zal het met rekenen betere gaan doordat je de hersenen traint om op een andere manier naar de getallen te kijken. De app is daarom een goed hulpmiddel voor dyscalculie voor kinderen maar ook voor volwassenen.

De app heeft 22 oefeningen om stapsgewijs te leren tellen tot 1000.

Wat is de beste manier om een getalgevoel tot 1000 te leren?

De opzet is zo gemaakt dat je in stapjes leert tellen van 100 tot 1000. Eerst leer je de getallen te herkennen, dan zetten we ze in de juiste volgorde en vervolgens tellen we met sprongen van 1, 5, 10, 20, 40 en tenslotte met sprongen van 50.

Maak het honderdtal door de juiste cijfers te kiezen in deze oefening.

Hoe schrijf je een getal met drie cijfers op?

Tijdens deze oefeningen luister je eerst naar het getal, daarna type je het getal in en kijk je of het goed is.Je regent eerst met hele honderdtallen (bijv. 100,200,300), daarna de honderdtientallen (bijv. 110, 120) en afsluitend oefen je alle honderdgetallen (bijv. 110, 111, 112). Zodra je deze oefeningen hebt afgerond, kun je elk getal onder de duizend opschrijven.

Zet de honderdtallen van laag naar hoog in deze leuke leeroefening

Hoe zet je honderdtallen van laag naar hoog?

In deze oefeningen zie je iedere keer een aantal blokjes waarvan sommige geen getal hebben. De bedoeling is om de ontbrekende getallen toe te voegen. Op deze manier leer je de volgorde van de getallen. We beginnen met sprongen van één,  maar de sprongen worden daarna groter.

In de oefening springen we met sprongen van het ene honderdtal naar het andere honderdtal.

Hoe schat je honderdtallen met de getallenlijn?

Met deze oefeningen kom je al dichtbij het rekenen met grote getallen. Je ziet een getallenlijn met een sprong. Aan jouw de taak om het getal toe te wijzen waarnaar de sprong toe gaat. In plaats van rekenen gebruik je de reeksen die je in de vorige oefeningen hebt aangeleerd.

Wil je meer weten hoe je het getalgevoel verder kunt verbeteren?

Deze promotievideo toont een overzicht van de oefeningen en geeft een goed beeld hoe je kan oefenen met de getallen op je tablet.

Kijk hier voor oefeningen met tellen tot 1000

Klaar om te beginnen?

Koop de app in jouw App store!