Tellen tot 1000app

Met deze app leer je tellen van 100 tot 1000.

Ontwikkel een getalgevoel met de getallen van 100 tot 1000.

Je leert de getallen te tellen en te plaatsen in de juiste volgorde van klein naar groot. Maar ook leer je luisteren naar het getal en moet je deze intikken op het scherm. Is het nu 193 of toch 139? Daarnaast leer je ook sprongen maken met verschillende veelvouden.

Het doel is een gevoel krijgen, hoe de getallen zich met elkaar verhouden en je de systematiek van het opschrijven van een 100getal goed onder de knie krijgt. Dit is belangrijk, voordat je echt gaat rekenen met  sommen.

22 oefeningen en 3 toetsen

De opzet is zo gemaakt dat je in stapjes leert tellen van 100 tot 1000. Eerst leer je de getallen te herkennen, dan tellen we met sprongen van 1. Vervolgens sprongen van 5, 10, 20, 40 en tenslotte 50.

Luisteren naar het getal

Tijdens deze oefening luister je eerst naar het getal, daarna type je het getal in en kijk je of het goed is. Eerst oefen je de hele honderdtallen (bijv. 100,200,300), daarna de honderdtientallen (bijv. 110, 120) en afsluitend oefen je alle honderdgetallen (bijv. 110, 111, 112). Zodra je deze oefeningen hebt afgerond, kun je elk getal onder de duizend opschrijven.

Zet de getallen van laag naar hoog

In deze oefeningen zie je iedere keer een aantal blokjes waarvan sommige geen getal hebben. De bedoeling is om de ontbrekende getallen toe te voegen. Op deze manier leer je de volgorde van de getallen. We beginnen met sprongen van één,  maar de sprongen worden daarna groter.

Tellen met sprongen van 1, 5, 10, 20, 40 en 50

In deze oefeningen kom je al dichtbij het rekenen met grote getallen. Je ziet een getallenlijn met een sprong. Aan jouw de taak om het getal toe te wijzen waarnaar de sprong toe gaat.

Klaar om te beginnen?

Koop de app in jouw App store!

Ontdek alle Nederlandse Magiwise apps: