Begrijpend Lezen “Op de Savanne”

App icon van de "Op de Savanne" app

Heb je moeite met begrijpend lezen op school? Dan is dit een leuke oefen-app. Deze app bevat acht leuke oefeningen en één gecombineerde toets. Elke oefening bevat één of twee stukjes tekst die je aandachtig moet lezen. Vervolgens krijg je willekeurig vijf vragen over deze tekst. Je kan hiermee de vraagstelling die je normaal bij het begrijpend lezen onderdeel krijgt goed oefenen. Alle teksten gaan over dieren die leven op de savanne in Afrika en zijn geschikt gemaakt voor de bovenbouw van de basisschool. De app bevat de volgende oefeningen:

  • De brul van de leeuw.
  • De Afrikaanse buffel.
  • De giraffe en haar vijanden
  • De hyena en de leeuw
  • De jachtluipaard is het snelst
  • De nek en de ogen van de giraffe
  • De strepen van de zebra
  • Het trompetter van de olifant
  • Toets 'De savanne'

Direct na afloop maar ook op een later tijdstip, kan de leerkracht of ouder de oefening nalopen en alle antwoorden terughalen in de vorm van schermafdrukken. Op deze manier is het eenvoudig om de oefening samen te evalueren.

Schermvoorbeeld van de index van de "Op de Savanne"app

Opzet van het boekje begrijpend lezen

In dit boekje (app) vindt je 8 korte teksten over dieren die leven op de Savanne. Over deze teksten krijg je vragen die je kan beantwoorden door het juiste antwoord te kiezen. De vragen gaan over de structuur van de teksten, moeilijke woorden, verwijzingen in de teksten en conclusies die je kan trekken uit de informatie. Aan het einde kun je een toets doen waar een selectie van de vragen opnieuw worden gesteld.

De dieren op de savanne

Elke oefening gaat over een dier die leeft op de savanne. In deze oefening krijg je leuke weetjes over de strepen van de Zebra.

Schermvoorbeeld met een zebra
Schermvoorbeeld met een stuk tekst over de Afrikaanse buffel

Eerst goed lezen

Elke oefening begint met lezen. Lees eerst de tekst goed door voordat je met de vragen begint. Ook tijdens de vragen kun je altijd de tekst nog eens lezen.

Schermvoorbeeld met een stuk tekst met een vraag

De vragen over de tekst

De antwoorden van de vragen kun je altijd uit de tekst halen. Vaak krijg je vragen over de tekst, verwijswoorden of specifieke moeilijke woorden.