Optellen tot 100

App icon "Optellen tot 100"

Kun je al optellen tot 20? Dan wordt het tijd om verder te gaan. In dit boekje oefen je optelsommen met getallen tot 100. Rekenen met tientallen is het eerste onderdeel daarna komen in 3 stapjes moeilijker situaties voor, zodat je na afloop kunt hoofdrekenen tot het getal 100.

Dit boekje is geschikt voor kinderen in basisschool groep 4 t/m 6 (7 t/m 9 jaar) die willen oefenen met plussommen. De oefeningen beginnen gemakkelijk, maar als je verder gaat dan krijg je ook flinke uitdagingen. De oefeningen zijn verdeeld in 4 groepen met ieder 7 soorten oefeningen:

  • Optellen van tientallen (bijv.: 20+10)
  • Optellen binnen tientallen (bijv.: 20 + 3)
  • Optellen over het volgend tiental heen. (bijv.: 22 + 11)
  • Optellen met getallen onder de 100 (bijv.: 27 + 34)

In totaal heeft dit MagiWise oefenboekje dus 28 oefeningen.

Opzet van het boekje

De app begint met een overzicht van alle oefeningen. Vervolgens leer je eerst optellen van 10 tientallen, daarna ga je in drie stappen oefenen met optelsommen met getallen kleiner dan 100.
De oefeningen in deze app zijn opgedeeld in 4 groepen. Elke groep bevat 7 oefeningen. Om je een idee te geven van de verschillende manieren van oefenen met deze app vindt je hieronder enkele oefeningen uitgelegd .

Schermvoorbeeld van een plussom voor groep 5

Eén voor één een som oplossen

In de eerste oefening van elke groep tovert de app een som op het scherm en moet je het juiste antwoord schuiven achter het = teken. Later krijg je ook een oefening waarbij meerdere sommen op een scherm worden getoond.

Luisteren naar de som

In deze oefening luister je naar de stem die de som voorleest. Vervolgens moet je het antwoord intypen met het rekenmachientje. Op deze manier leer je optellen zonder dat je keuzes maakt uit mogelijke antwoorden op het scherm.

Schermvoorbeeld van een opdracht met een plussom
Schermvoorbeeld van een plussommen voor groep 5

Sommen afmaken

In deze oefeningen zie je de som met het antwoord. Echter een deel van de som moet je zelf invullen zodat de hele som klopt. Je speelt hiermee met de optelsommen en eigenlijk krijg je zonder dat je het merkt ook ervaring met minsommen.

Schermvoorbeeld van twee moeilijke plussommen

Zelf sommen maken

Naast zelf uitrekenen van sommen krijg je ook een oefening om zelf sommen te maken. Je krijgt dan alleen het antwoord en moet je vervolgens zelf de som samenstellen. Op deze manier leer je rekenen met optelsommen vanuit verschillende invalshoeken en krijgt hiermee op een speelse manier ervaring met het maken van optelsommen