Kommagetallen

App icon "Vermenigvuldigen tot 500"

Deze app is ontwikkeld voor en met kinderen die de eerste stappen zetten in het rekenen met decimalen (ook wel kommagetallen genoemd). Deze app legt op een eenvoudige manier in 10 stappen uit hoe je kan rekenen met decimalen. De app bevat 10 hoofdstukken met verschillende instructie pagina’s afgewisseld met 26 interactieve leeroefeningen en 3 toetsen. De structuur van de app is in de vorm van een schrift, zodat de oefeningen eventueel in een andere volgorde kunnen worden uitgevoerd. De app is ideaal ter ondersteuning van het voorbereiden van cito toetsen en sluit aan op het Nederlands onderwijs basisschool groepen 5,6,7 en 8. De volgende onderwerpen worden in de app behandeld:

  • De getallenlijn.
  • Twee kommagetallen vergelijken.
  • Eenvoudige optelsommen.
  • Optelsommen met grote getallen met decimalen.
  • Eenvoudige minsommen.
  • Minsommen met grote getallen met decimalen.
  • Breuken omrekenen naar getallen met decimalen.
  • Kommagetallen omrekenen naar breuken.
  • Breuken en getallen met decimalen met elkaar optellen.
  • Drie toetsen die delen van de vorige oefeningen toetsen.
Schermvoorbeeld van een oefening met de getallenlijn

De getallenlijn

In het eerste hoofdstuk wordt de getallenlijn uitgelegd. Wat is een getallenlijn? Een getallenlijn is een lijn waarop alle getallen in volgorde staan van laag naar hoog. Eerst wordt er geoefend met hele getallen om het concept van getallenlijn goed te leren begrijpen. Daarna gaan we uitleggen dat kommagetallen in feite getallen zijn die op de getallenlijn tussen de hele getallen staan. Met verschillende oefenen kan de leerling dit oefenen. Doel van dit hoofdstuk is het concept van getallen met decimalen te leren begrijpen.

Eenvoudige optelsommen

In hoofdstuk drie wordt een begin gemaakt met het leren optellen van kommagetallen. Eerst heel eenvoudig met tienden en sommen die niet moeilijk zijn. bijv. 1 + 1,2. De oefening geven uitleg d.m.v. boogjes en visualisatie van de berekening.

Schermvoorbeeld van een oefening met decimalen optellen (kommagetallen)
Schermvoorbeeld van een oefening met decimalen optellen (kommagetallen)

Optelsommen met grote kommagetallen

Bij moeilijkere optelsommen is een methode om tijdelijk de komma weg te denken. Dit doe je door de getallen in de som te vermenigvuldigen met 10,100 of 1000 en later de uitkomst weer terug te rekenen door te delen door 10,100 of 1000. Dit hoofdstuk bevat verschillende oefening waar deze methode stapsgewijs wordt geoefend.

Schermvoorbeeld van een oefening om kommagetallen optellen met breuken

Breuken en kommagetallen optellen

Nu de leerling geleerd heeft om breuken om te rekenen naar kommagetallen en omgekeerd, kan de leerling oefenen met sommen waar zowel een breuk als een kommagetal in voorkomt. Hoofdstuk 9 bevat twee oefeningen waar deze sommen kunnen worden geoefend.


Abonnementen


Rekenen


Taal


Kennis

Klik op de app icon en ontdek meer over de app.