Kommagetallen en breuken

icon van de app kommagetallen

Op school leer je sommen maken met kommagetallen. Dit is een lastig onderwerp en veel kinderen vinden dit moeilijk. Deze app helpt kinderen en volwassenen te begrijpen hoe je kan rekenen met getallen met cijfers achter de komma. Je zult in staat zijn om kommagetallen op te tellen, van elkaar af te trekken, maar ook breuken omzetten in kommagetallen zodat je die kan gebruiken in plussommen en minssommen.

De app, heeft net als bij alle MagiWise apps, de leercurve als het belangrijkste doel. In deze app, richten we ons op getallen met cijfers achter de komma. Hoe kunnen we ze bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken? Hoe kunnen we ze vermenigvuldigen en delen door het getal 10, 100 of 1000? Hoe kun je de kommagetallen gebruiken samen met breuken? Al deze vragen zullen worden beantwoord tijdens het oefenen met deze app.

De structuur van de app is een digitaal oefenboekje met eenvoudige stap-voor-stap instructies en duidelijke oefeningen. De app bevat 32 verschillende lessen met instructies en vijf toetsen. Het boekje bevat zes onderdelen met ieder verschillende lessen.

Voor het gebruik van de app in de klas, is het goed om te weten dat de app werkt met meerdere leerling accounts op de dezelfde iPad en werkt samen met de nieuwe schoolwerk app van Apple waarin je eenvoudig een specifieke les kan integreren met andere opdrachten of door de docent zelfgemaakte instructies.

De getallenlijn met kommagetallen.

De getallenlijn met kommagetallen.

Als eerste moet je de kommagetallen goed kunnen plaatsen naast de bekende gehele getallen. Bijvoorbeeld welke tienden bestaan tussen het getal 1 en 2? Hoe schrijven we de kommagetallen op? De lessen in dit onderdeel helpen je om dit te begrijpen.

Decimalen leren vergelijken met elkaar.

Welke decimalen zijn hoger dan anderen? We leren je de waarde van een getal met tienden en honderdsten te herkennen.

Decimalen leren vergelijken met elkaar.
Kommagetalen met elkaar optellen.

Kommagetalen met elkaar optellen.

De eerste oefening legt je met de getallenlijn uit hoe je decimalen bij elkaar kan optellen. De volgende stap is om ze te kunnen optellen in de standaard horizontale somnotatie. Tenslotte, leer je om grote decimalen (met veel cijfers) bij elkaar op te tellen door middel van een verticale somnotatie.

Kommagetallen in minsommen.

Kommagetallen in minsommen.

Nadat je het optellen onder de knie hebt, leer je decimalen van elkaar af te trekken. De lessen beginnen eenvoudig met de getallenlijn, maar eindigen wederom met het aftrekken van decimalen door middel van de verticale somnotatie.

Vermenigvuldigen en delen van decimalen.

In dit hoofdstuk richten we ons op de vraag hoe je decimalen kan vermenigvuldigen en delen met 10, 100 of 1000. Het idee hierachter is om een beter begrip van decimalen te krijgen met in het bijzonder de positie van de komma in het getal. Het gedeelte achter de komma stelt een tiende, een honderdste of een duizendste deel voor. Het is noodzakelijk om dit concept goed te leren begrijpen voordat we beginnen met het mixen van kommagetallen met breuken.

Vermenigvuldigen en delen van decimalen.
Kommagetallen en breuken samen leren gebruiken.

Kommagetallen en breuken samen leren gebruiken.

Kommagetallen en breuken hebben iets gemeenschappelijks, namelijk dat ze beide een gedeelte van een getal vertegenwoordigen. De helft kun je zowel uitdrukken in een kommagetal (0,5) en als een breuk (1/2). In dit laatste deel leer je hoe je een breuk kan omzetten in een kommagetal. Zodra je dit kan, kun je eenvoudig breuken samen met kommagetallen optellen of van elkaar aftrekken.

Tenslotte kun je de kennis zelf testen met vijf toetsen die beschikbaar zijn tijdens de lessen en helemaal op het einde.


Abonnementen


Rekenen


Taal


Kennis

Klik op de app icon en ontdek meer over de app.