Icon van onze app "Spelling 2"

Spelling 6 app

Spelling oefenen groep 6

Ontdek hier de app "Spelling 2" in de App Store

Heb je moeite met het goed opschrijven van woorden?

Spelling oefenen doe je met deze leuke oefen-app van Magiwise. Deze app bevat tien boekjes met in ieder boekje zestig oefenwoorden. Je oefent deze woorden te spellen in groepjes van vijftien woorden. De oefeningen zijn geschikt voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool (vanaf 9 jaar). Spelling oefenen doe je het beste met een leuke leermethode die je ook vaak gebruikt in de klas. In deze app zijn de oefeningen ook op deze manier ingedeeld. Eerst leer je ze goed te lezen en herkenen, daaropvolgend leer je de woorden goed opschrijven. Tenslotte oefen je stapsgewijs de spelling door te luisteren naar de woorden en ze uit je hoofd op te schrijven. Kortom de oefeningen zijn opgedeeld in:

  • Leren lezen
  • Leren overschrijven van de woorden
  • Woorden flitsen
  • Het invullen van ontbrekende letters in de woorden
  • Het hele woord leren schrijven
  • Dictee over de woorden uit het verhaal

Veel spellingspelletjes bevatten geen duidelijke leermethode en daarom is het aanleren van de spelling van woorden minder effectief. Ze richten voornamelijk op het uit je hoofd leren van woorden. Goed leren spellen in het Nederlands is helaas niet gewoonweg het uit je hoofd leren van de woorden. Met deze apps van Magiwise hopen we het aanleren van de spelling te verbeteren en heb je de spelling zo onder de knie.

Naast de leermethode maakt de app ook gebruik van een speciaal ontwikkeld toetsenbord. Je kan kiezen voor een indeling volgens qwerty, maar ook een indeling op alfabetische volgorde is ook mogelijk. Daarnaast bevat het toetsenbord ook alle klankencombinaties. Doordat je nu het verband ziet tussen de klanken en de letters, leer je de woorden ook goed opbouwen.

 

Eerst leer je de woorden voor te lezen.

Spelling oefenen begint met lezen

Daarom lees je eerst een tekst waarin de oefenwoorden een nadrukkelijke rol in spelen. Het lezen gaat zin voor zin, dus als je een zin hebt gelezen druk je op een knop om de volgende zin zichtbaar te maken. Zodra je het verhaal helemaal hebt gelezen, kun je beginnen met de spellingoefeningen.

Leren overschrijven van moeilijke woorden is een eerste stap om ze te leren spellen.

Het woord overtypen

De tweede stap tijdens het leren van het woord is goed kijken naar het woord. Hoe vormen de letters de juiste klanken. Je gebruikt hiervoor het unieke MagiWise klankentoetsenbord. Je ziet op dit toetsenbord de letters en de lettercombinaties die voorkomen in de Nederlandse taal. Door woorden op deze manier op te bouwen, leer je begrijpen hoe Nederlandse woorden worden opgebouwd.

In deze oefening leer je woorden te spellen door te flitsen met woorden.

Woorden flitsen

In de volgende oefening flitsen we eerst het woord. Je moet dan, nadat je het woord kort hebt gezien, intypen zonder dat je het woord ziet.

De juiste letters kiezen en het woord afmaken is een leuke spellingsoefening.

Maak het woord kompleet

Eerst luister je naar het woord en vul je vervolgens de juiste lettercombinaties in het woord. Door te luisteren leer je of het bijvoorbeeld aa of a moet zijn.

Letters in het woord plaatsen leer je hier.

Letters in de juiste volgorde zetten

In deze oefening luister je weer eerst naar het woord en vervolgens tik je het woord in door gebruik te maken van de  actieve letters op het toetsenbord.

Ook een dictee-oefening maakt onderdeel uit van deze app.

En dan is het tijd voor het dictee

Je krijgt dan alle vijftien woorden uit het oefendeel nogmaals te horen. Je luistert naar de zin met het woord en je tikt vervolgens het woord in.

Wil je meer weten hoe je kan leren spellen met deze app?

Deze promotievideo toont een overzicht van de oefeningen en geeft een goed beeld hoe je kan oefenen met spelling op je tablet.

Bekijk de promotie-video van deze app "Spelling Nederlands 2"

Klaar om te beginnen?

Koop de app veilig in de App store!