Dit is het app icoontje van "Spelling 1"

Spelling 4 app

Spelling oefenen groep 4

Ontdek de app in de App store hier.

Spelling oefenen met MMKMM woorden uit groep 4.

Bij MKM woorden (zie onze app Nederlandse Spelling 3) heb je geleerd om woorden te schrijven met verschillende klankletters (klinkers en combinatie van klinkers). Bij MMKM woorden ga je richten op het gebruik van de medeklinkers in de woorden. Medeklinkers komen in het Nederlands vaak voor in bepaalde combinaties, zoals st, rd, kt. In deze app ga je oefenen met dit soort woorden en kom je snel achter dat veel woorden bestaan uit een aantal combinaties van medeklinkers. Zodra je alle combinaties uit je hoofd kent kun je al heel veel woorden correct schrijven in het Nederlands.

 

De opbouw van de spelling app

Deze app bevat op dit moment negen oefenboekjes met ieder 60 woorden die je kan oefenen met 6 soorten oefeningen. Je oefent spellen met deze woorden  in groepjes van 15 woorden. De oefeningen zijn geschikt voor kinderen in de onderbouw van de basisschool (vanaf 7 jaar, Basisschool groep 4 of leergang 2 van de lagere school).

Spelling oefenen doe je het beste met een leuke leermethode die je ook vaak gebruikt in de klas. In deze app zijn de oefeningen ook op deze manier ingedeeld. Eerst leer je ze goed te lezen en herkenen, daaropvolgend leer je de woorden goed opschrijven. Tenslotte oefen je stapsgewijs de spelling door te luisteren naar de woorden en ze uit je hoofd op te schrijven. De volgende onderwerpen komen iedere keer terug in elk boekje:

  • De woorden leren lezen in zinnen.
  • Leren overschrijven van de woorden
  • Woorden flitsen
  • Ontbrekende letters invullen in de woorden.
  • Het hele woord leren schrijven
  • Dictee oefening met de woorden uit het boekje

Deze app is anders.

Veel spellingspelletjes bevatten geen duidelijke leermethode en daarom is het aanleren van de spelling van woorden bij deze spelletjes minder effectief. Ze richten zich voornamelijk op het uit je hoofd leren van woorden. Goed leren spellen in het Nederlands is helaas niet gewoonweg het uit je hoofd leren van de woorden. Met deze app van Magiwise, waarbij we ook gebruik maken van de ingebouwde stem van de tablet, hopen we het proces van het aanleren van de spelling van woorden te verbeteren.

Naast de leermethode maakt de app ook gebruik van een speciaal ontwikkeld toetsenbord. Je kan kiezen voor een indeling volgens qwerty, maar ook een indeling op alfabetische volgorde is mogelijk. Met name voor kinderen in de onderbouw is de alfabetische volgorde vaak handiger, omdat ze vaak nog niet veel ervaring hebben met het toetsenbord en de letters in alfabetische volgorde leren in de klas. Daarnaast bevat het toetsenbord ook alle klankencombinaties. Doordat je nu het verband ziet tussen de klanken en de letters, leer je de woorden ook goed opbouwen en begrijp je de structuur van de Nederlandse spelling sneller.

Dit is de eerste pagina van het eerste spelling boekje in de app.

Oefenen met medeklinkers

De Nederlandse taal kent verschillende lettercombinaties. Met de oefenboekjes in deze app oefen je voornamelijk de combinaties met medeklinkers. Deze app bevat oefeningen waarbij de meeste mmkmm-woorden aan bod komen.

Hier kies je het boekje waarmee je wilt oefenen.

Negen boekjes met samen 540 woorden

 In de eerste zeven boekjes leer je woorden volgens de structuur: MMKM en MKMM. De laatste twee boekjes bevatten woorden volgens de MMKMM structuur. 

Lees de woorden eerst met eenvoudige zinnen.

Spelling oefenen begint met lezen

Daarom lees je eerst een tekst waarin de oefenwoorden een nadrukkelijke rol in spelen. Het lezen gaat zin voor zin, dus als je een zin hebt gelezen druk je op een knop om de volgende zin zichtbaar te maken. Zodra de zinnen helemaal hebt gelezen, kun je beginnen met de spellingoefeningen.

tik het woord over met de juiste lettercombinaties.

Het woord overtypen met de juiste klanken en medeklinkers.

De eerste stap tijdens het leren van het woord is goed kijken naar het woord. Hoe vormen de letters de juiste klanken. Je ziet bijvoorbeeld dat de s vaak voorkomt met de p en samen sp vormen . Op het moment dat je dit door hebt ga je begrijpen hoe lettercombinaties bij MMKMM-woorden in elkaar steken.

Je ziet één seconde het MMKMM-woord. Tik het woord vervolgens in.

Woorden flitsen

In de volgende oefening flitsen we eerst het woord. Je moet dan, nadat je het woord kort hebt gezien, intypen zonder dat je het woord ziet. Dit is een eerste stap van het opschrijven van het woord.

Vul de ontbrekende klinkers in het woord.

Maak het MMKM-woord kompleet

Eerst luister je naar het woord en vul je vervolgens de juiste medeklinker in het woord. 

In dit voorbeeld zet je de letters in de juiste volgorde.

Maak zelf MMKMM woorden.

In deze oefening luister je weer eerst naar het woord en vervolgens tik je het woord in door gebruik te maken van de  actieve letters op het toetsenbord.

Ook het dictee ontbreekt niet in deze app.

Oefendictee met MMKM woorden.

Je krijgt dan alle vijftien woorden uit het oefendeel nogmaals te horen. Je luistert naar de zin met het woord en je tikt vervolgens het woord in.

Wil je oefenen met MMKMM-woorden en met de verschillende medeklinkercombinatie?

Deze promotievideo toont een overzicht van de oefeningen en geeft een goed beeld hoe je kan oefenen met de mmkmm woorden op je tablet.

9 x 27 Schrijfoefeningen MMKM woorden in deze app.

Klaar om te beginnen?

Koop de app veilig in de App store!