Lettergrepen app

Leer woorden opdelen in lettergrepen.

Opdelen van woorden in lettergrepen is belangrijk bij spelling.

Deze app is ontwikkeld voor iedereen die moeite heeft met het opsplitsen van woorden in lettergrepen. De app legt op een eenvoudige manier de theorie uit in de vorm van instructiekaartjes en bevat zeven oefeningen. Naast de zeven oefeningen bevat de app ook vier toetsen waar je 200 veelvoorkomende lange woorden leert opsplitsen in lettergrepen. De app is ideaal ter ondersteuning tijdens het voorbereiden voor de cito toetsen en sluit aan op het Nederlands onderwijs basisgroepen 7, 8 en de brugklas.

De volgende onderwerpen worden in de app behandeld:

Wat zijn lettergrepen?
Twee-lettergrepen woorden opsplitsen.
Woorden met drie of meer lettergrepen opsplitsen.
Open en gesloten lettergrepen.
Lettergrepen gebruiken bij het afbreken van zinnen.
Lettergrepen gebruiken bij het samenstellen van woorden.
Uitzonderingen en regels bij het opsplitsen van woorden.
Vier toetsen samengesteld uit 200 moeilijke woorden

Opzet van het boekje

Een oefening begint eerst met een korte uitleg van de theorie. De taalregels worden uitgelegd en je leert verschillende handigheidjes voor het goed opsplitsen van woorden.

We beginnen eenvoudig

We beginnen met eenvoudige woorden. Je luistert eerst naar het woord en samen met de uitleg geef je dan aan hoeveel lettergrepen een woord heeft.

Open of gesloten lettergrepen

Je oefent ook het aspect van open en gesloten lettergrepen. Dit is later van belang om achter te komen of je een woord schrijft met dubbele of enkele medeklinkers tussen de klinkers. Bij uitspreken weet je dan ook of de a-klinker voorafgaand een medeklinker uitspreekt als a of aa.

We eindigen uitdagend

Uit de officiële cito-lijst voor woorden die een leerling in de brugklas moet kunnen lezen en schrijven, hebben we 200 woorden geselecteerd. Iedere keer zie je vier mogelijke opdelingen in lettergrepen verschijnen. Kies vervolgens het woord, die correct is opgedeeld in lettergrepen. Uiteraard krijg je ook uitleg over de vele uitzonderingen, die de taal heeft.
Leidraad voor het opsplitsen van de woorden is het groene boekje van de Nederlandse taal.

Klaar om te beginnen?

Koop de app veilig in de App store!

Ontdek alle Nederlandse Magiwise apps: