Lengte en Omtrek

App icon "Lengte en Omtrek"

Deze app is ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met rekenen met lengtematen en het verschijnsel “omtrek van figuren”.

Deze app legt op een eenvoudige manier in 14 stappen uit hoe je kan rekenen met meters, centimeters en andere lengtematen. Tevens leert het kind hoe je de omtrek van verschillende figuren kan uitrekenen. De app is ideaal ter ondersteuning tijdens het voorbereiden van cito toetsen en sluit aan op het Nederlands basisonderwijs groepen 6, 7 en 8. In deze app vindt je oefeningen met:

  • Rekenen met verhoudingen
  • Leren opmeten
  • Rekenen met lengtematen
  • Omrekenen naar verschillende maateenheden.
  • Verschillende maten optellen en aftrekken.
  • Gebruik van lengtematen in de praktijk. (bijvoorbeeld lezen van een kaart)
  • Omtrek uitrekenen van figuren.

Een oefening waarbij je moet bepalen welk dier hoger is aan de hand van gegeven lengtematen.

Verhoudingen leren begrijpen

Wanneer is iets groter of kleiner? En hoeveel is iets kleiner of groter? Door te begrijpen hoe je iets in verhoudingen kan uitdrukken leer je de basisprincipe van meten. Deze app heeft verschillende oefeningen met schaduwen van dieren waar je dit principe goed mee kan oefenen.

Lengtematen leren gebruiken

Als je de basisprincipe van verhoudingen begrijpt dan kun je de stap maken naar het uitdrukken in maten zoals meters en centimeters. Ook moet je weten hoe je de verschillende maatsoorten kan omrekenen. Dit leer je met eenvoudige rekenoefeningen maar ook door de maten te gebruiken in de meetoefeningen (kleine maten) en het oefenen met afstanden op de kaart  (grote maten).

Een oefening over meten, waarbij je de lengtemaat van deze poot moet uitrekenen.
Een oefening waarbij je de omtrek van dit figuur moet uitrekenen.

Omtrek van figuren uitrekenen

Het uitrekenen van omtrekken van figuren wordt veel gedaan. Hier komen eigenlijk alle soorten berekeningen samen die je in de voorgaande oefenen hebt geleerd. Je oefent met omrekenen maar ook optellen van verschillende maten en het uitrekenen van een deellengte als de totale lengte is gegeven. In het begin zijn het nog eenvoudige figuren maar later worden de uitdagingen groter en moet je de juiste manier zelf ontdekken.