Begrijpend Lezen app

Lezen over de Savanne

Heb je moeite met begrijpend lezen op school?

Dan is dit een leuke oefen-app. Deze app bevat acht leuke oefeningen en één gecombineerde toets. Elke oefening bevat één of twee stukjes tekst die je aandachtig moet lezen. Vervolgens krijg je willekeurig vijf vragen over deze tekst. Je kan hiermee de vraagstelling die je normaal bij het begrijpend lezen onderdeel krijgt goed oefenen. Alle teksten gaan over dieren die leven op de savanne in Afrika en zijn geschikt gemaakt voor de bovenbouw van de basisschool.

Begrijpend lezen oefenen

In deze app vindt je 8 korte teksten over dieren die leven op de Savanne. Over deze teksten krijg je vragen die je kan beantwoorden door het juiste antwoord te kiezen.

De dieren op de savanne

Elke oefening gaat over een dier die leeft op de savanne. In deze oefening krijg je leuke weetjes over de strepen van de zebra.

Eerst goed lezen

Elke oefening begint met lezen. Lees eerst de tekst goed door voordat je met de vragen begint. Ook tijdens de vragen kun je altijd de tekst nog eens lezen.

De vragen over de tekst

De antwoorden van de vragen kun je altijd uit de tekst halen. Vaak krijg je vragen over de tekst, verwijswoorden of over specifieke moeilijke woorden.

Klaar om te beginnen?

Koop de app veilig in de App store!

Ontdek alle Nederlandse Magiwise apps: