Info

Categorie:
Rekenen - Hoofdrekenen

Doelgroep:
Vanaf groep 4 t/m 6

Werkt op:
iPad, iPhone 4,5,6,6+,7,7+
met IOS 7.0 of hoger

Leerdoel:
Oefeningen om te leren rekenen met breuken (optellen en aftrekken).

Beschikbaar in het abonnement?
Nog niet.

naar de app-store >

naar reken-apps >

Mijn eerste breuken

Deze deze app is ontwikkeld voor en met kinderen die de eerste stappen willen zetten in het rekenen met breuken. Deze app legt op een eenvoudige manier in 10 stappen uit hoe je breuken kan optellen. Deze Magiwise app bevat 10 hoofdstukken met verschillende instructiepagina’s afgewisseld met 18 leeroefeningen en 3 toetsen. De structuur van de app is in de vorm van een schrift, zodat de oefeningen eventueel in een andere volgorde kunnen worden uitgevoerd. De app is ideaal ter ondersteuning van het voorbereiden van cito toetsen en sluit aan op het Nederlands onderwijs basisschool vanaf groep 5.

 

De volgende onderwerpen worden in de app behandeld:

 

 1. De noemer van de breuk.
 2. De teller van de breuk.
 3. Optellen van breuken met gelijke noemers.
 4. Hele breuken en delen.
 5. Rekenen met hele breuken.
 6. De noemer veranderen.
 7. Optellen van breuken met ongelijke noemers.
 8. Kruislings gelijkmaken van breuken met ongelijke noemers.
 9. Uitkomst vereenvoudigen.
 10. Toetsen die de voorgaande onderwerpen op drie nivo’s toetsen.

 

 

 

De oefeningen

Deze app bevat 10 hoofdstukken met verschillende instructiepagina’s afgewisseld met 18 leeroefeningen en 3 toetsen. De structuur van de app is in de vorm van een schrift, zodat de oefeningen eventueel in een andere volgorde kunnen worden uitgevoerd. De app is ideaal ter ondersteuning van het voorbereiden van cito toetsen en sluit aan op het Nederlands onderwijs basisschool groepen 5+,6,7 en 8.

 

Opzet van het boekje

De volgende onderwerpen worden in de app behandeld:

 • De noemer van de breuk.
 • De teller van de breuk.
 • Optellen van breuken met gelijke noemers.
 • Hele breuken en delen.
 • Rekenen met hele breuken.
 • De noemer veranderen.
 • Optellen van breuken met ongelijke noemers.
 • Kruislings gelijkmaken van breuken met ongelijke noemers.
 • Uitkomst vereenvoudigen.
 • Toetsen die de voorgaande onderwerpen op drie nivo’s toetsen.

De noemer

In dit hoofdstuk wordt de functie van een breuk zelf uitgelegd. Wat is een breuk? Met enkele voorbeelden wordt uitgelegd dat een breuk bestaat uit een teller en een noemer, vervolgens gaat de app in op de noemer. Na de uitleg volgen twee oefeningen waar geoefend wordt om de noemer te bepalen. In de eerste oefening verschijnt een figuur waar iedere keer 1 vlak is gekleurd. Gevraagd wordt om de bijbehorende breuk te selecteren en het te plaatsen op het vraagteken. In de tweede oefening verschijnt een breuk en vier mogelijke plaatjes. De vraag is hier om het juiste plaatje bij de breuk te kiezen. In de twee oefeningen richten we uitsluitend op de noemer en niet op de teller. Daarom zullen alleen breuken getoond worden met de teller 1, zodat het gevoel voor de noemer goed geoefend kan worden.

 

De teller

In dit hoofdstuk wordt de functie van de teller uitgelegd. Wat geven we aan met de teller? Met enkele voorbeelden wordt uitgelegd dat een breuk kan bestaan uit meerdere gekleurde vlakken uit een gelijk aantal vlakken, dit wordt uitgelegd met een voorbeeld. Aantsluitend volgen wederom twee oefeningen die gelijkenissen tonen met de oefeningen uit het vorige hoofdstuk, echter nu wordt naast de noemer ook de teller geoefend. Met deze twee oefeningen wordt het basisprincipe van een breuk geoefend. We adviseren om niet verder te gaan met de volgende oefeningen zolang deze oefeningen niet voldoende wordt gemaakt. Minimaal twee sterren is aan te raden.

 

Optellen van gelijke noemers

In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met het rekenen met breuken. Eerst wordt het principe van het optellen van twee breuken uitgelegd. Vervolgens volgen twee oefeningen waar eenvoudige optelsommen worden gevraagd om op te lossen. De sommen bevatten eenvoudige breuken waarbij de noemer gelijk zijn. De eerste oefening toont naast de som ook een plaatje van de som, zodat de leerling het optellen kan volgen. In de tweede oefening wordt ook het plaatje getoond, echter hier moet de leerling met de vinger de plaatjes zelf vullen. Door correct de vlakken in het plaatje te vullen kan de leerling de oplossing afleiden. Ook deze twee oefeningen bevaten ieder 20 sommen die willekeurig worden samengesteld uit een grotere hoeveelheid sommen. Hierdoor zal de oefening iedere keer andere sommen bevatten.

 

Optellen met hele breuken

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd en geoefend met het feit dat een oplossing ook kan bestaan uit hele delen en een breuk. Bijv. 1 1/2. Doormiddel van figuren worden de sommen getoond en geoefend. Ook hier bevat de eerste oefening reeds ingekleurde voorbeelden en de tweede oefening de mogelijkheid om zelf de voorbeelden in te kleuren. De sommen bevatten ook hier uitsluitend breuken met gelijke noemers.

 

Noemer veranderen

In dit hoofdstuk wordt geoefend met het veranderen van de noemer zonder dat de breuk op zich veranderd. Bijvoorbeeld 2/4 is gelijk aan 1/2. Nadat de leerling de noemer kan veranderen en begrijpt de onderliggende theorie kan een start gemaakt worden met het optellen van ongelijke breuken. De eerste oefening wordt een eenvoudige breuk getoond met het bijbehoorde ingekleurd figuur. De leerling moet vervolgens het plaatje kiezen die hetzelfde gekleurde deel toont en daaruit de breuk afleiden. In de tweede oefening worden de opties niet meer ingevuld en moet de leerling zelf de figuren proberen in te vullen en vervolgens de juiste keuze maken. Ook hier adviseren we om niet verder te gaan zolang de oefeningen niet met twee sterren worden afgerond.

 

Kruislings gelijkmaken van breuken

In dit hoofdstuk wordt de methode uitgelegd om de breuken gelijk te maken waar geen duidelijk verband is met de noemers onderling. De leerling moet dan kruislings de breuken vermenigvuldigen met de noemer van de andere breuk. Het nadeel is dat er dan grote breuken ontstaan, dus de methode moet alleen worden toegepast als laatste redmiddel. In deze twee oefeningen is het mogelijk dat de leerling kan schrijven op het scherm en zo de keersommen op het scherm kan tekenen met de vinger of stylo. Eventueel het scherm wissen kan met het gummetje rechts onderin het opgavescherm. Nadat de leerling deze oefening met minimaal twee sterren heeft afgerond kan de leerling toets B maken.

 

Breuken vereenvoudigen

Als laatste onderdeel wordt het onderwerp "het vereenvoudigen van een breuk" uitgelegd. Als een breuk, bijvoorbeeld de uitkomst, groot is (grote noemer) dan moet de leerling nagaan of de teller en de breuk gedeeld kan worden met hetzelfde getal. In dit hoofdstuk wordt dit uitgelegd en geoefend. Ook in deze oefeningen kan de leerling gebruik maken van de schrijffunctie op het scherm.

 

De toetsen

Deze app bevat ook drie toetsen die op een bepaald moment in het leerproces afgenomen kunnen worden. Alle drie de toetsen laten 10 keer vier sommen zien waarbij de juiste antwoorden worden gevraagd. Tijdens de toets zal niet worden getoond of de antwoorden correct zijn geplaatst bij de juiste vraag. Na afloop kan de leerling dit opvragen in het eindscherm. Overigens kan men bij elke voorgaande oefening de laatste uitvoering van een oefening nalopen met schermafdrukken die genomen zijn tijdens het maken van de oefeningen. Van elke oefening wordt het uitvoerscript bewaart totdat de oefening opnieuw wordt uitgevoerd.

 

 

Individueel onderwijs op je tablet
MagiWise ontwikkelt hiervoor leuke en leerzame apps voor op tablets in de klas en thuis op de bank.

© 2017 MagiWise. Alle rechten voorbehouden.

Alle MagiWise apps op een rijtje
Alle MagiWise apps op een rijtje
Alle MagiWise apps op een rijtje

 

Bekijk voor meer informatie onze website op een breder scherm.