Info

Categorie:
Kennis - Metriek stelsel

Doelgroep:
Vanaf groep 5 t/m 8

Werkt op:
iPad, iPhone 5,6,6+,7,7+
met IOS 9.0 of hoger

Leerdoel:
leren rekenen met lengtematen en het kunnen uitrekenen van de omtrek van figuren.

Beschikbaar in het abonnement?
Ja

naar de app-store >

naar kennis-apps >

Lengte en omtrek

Ook deze app is ontwikkeld samen met kinderen die moeite hebben met rekenen met in het bijzonder rekenen met lengtematen en het verschijnsel “omtrek van figuren”. Deze app legt op een eenvoudige manier in 14 stappen uit hoe je kan rekenen met meters, centimeters en andere lengtematen. Tevens leert het kind hoe je de omtrek van verschillende figuren kan uitrekenen. De app is ideaal ter ondersteuning tijdens het voorbereiden van cito toetsen en sluit aan op het Nederlands basisonderwijs groepen 6,7 en 8.

 

De volgende onderwerpen worden in de app behandeld:

 

 • Verhoudingen oefenen.
 • Begrijpen wanneer iets groter of kleiner is en hoeveel.
 • Optellen en aftrekken met gelijke maten in een som.
 • Afstand uitrekenen met gelijke maten.
 • Maten omrekenen.
 • Maten omrekenen met afkortingen.
 • Optellen en aftrekken met verschillende maten in een som.
 • Lengte meten met een virtuele meetlat.
 • Omtrek uitrekenen van vierhoeken.
 • Omtrek uitrekenen van moeilijke figuren.
 • 3 toetsen (verhoudingen, omrekenen van maten, omtrek uitrekenen).

 

 

 

De oefeningen

De app heeft 14 verschillende oefeningen met uitleg en sluit af met drie toetsen. Om je een idee te geven van de verschillende manieren van oefenen met deze app vindt je hieronder enkele oefeningen uitgelegd .

 

Opzet van het boekje

De app begint met een overzicht van alle oefeningen. Vervolgens leer je eerst begrijpen wat we bedoelen met verhoudingen. Daarna oefen je met maten en hoe je deze kan omrekenen en gebruiken. Tenslotte leer je hoe je de omtrek van een figuur kan uitrekenen.

 

Verhoudingen leren begrijpen

Wanneer is iets groter of kleiner? En hoeveel is iets kleiner of groter? Door te begrijpen hoe je iets in verhoudingen kan uitdrukken leer je de basisprincipe van meten. Deze app heeft verschillende oefeningen met schaduwen van dieren waar je dit principe goed mee kan oefenen.

Lengtematen leren gebruiken

Als je de basisprincipe van verhoudingen begrijpt dan kun je de stap maken naar het uitdrukken in maten zoals meters en centimeters. Ook moet je weten hoe je de verschillende maatsoorten kan omrekenen. Dit leer je met eenvoudige rekenoefeningen maar ook door de maten te gebruiken in de meetoefeningen (kleine maten) en het oefenen met afstanden op de kaart  (grote maten).

 

Omtrek van figuren uitrekenen

Het uitrekenen van omtrekken van figuren wordt veel gedaan. Hier komen eigenlijk alle soorten berekeningen samen die je in de voorgaande oefenen hebt geleerd. Je oefent met omrekenen maar ook optellen van verschillende maten en het uitrekenen van een deellengte als de totale lengte is gegeven.

Individueel onderwijs op je tablet
MagiWise ontwikkelt hiervoor leuke en leerzame apps voor op tablets in de klas en thuis op de bank.

© 2017 MagiWise. Alle rechten voorbehouden.

Alle MagiWise apps op een rijtje
Alle MagiWise apps op een rijtje
Alle MagiWise apps op een rijtje

 

Bekijk voor meer informatie onze website op een breder scherm.