Info

Categorie:
Rekenen - Hoofdrekenen

Doelgroep:
Vanaf groep 5 t/m 8

Werkt op:
iPad, iPhone 4,5,6,6+,7,7+
met IOS 7.0 of hoger

Leerdoel:
Oefeningen om te leren rekenen met kommagetallen.

Beschikbaar in het abonnement?
Nog niet.

naar de app-store >

naar reken-apps >

Kommagetallen

Deze app is ontwikkeld voor en met kinderen die de eerste stappen zetten in het rekenen met decimalen (ook wel kommagetallen genoemd). Deze app legt op een eenvoudige manier in 10 stappen uit hoe je kan rekenen met decimalen. De app bevat 10 hoofdstukken met verschillende instructie pagina’s afgewisseld met 26 interactieve leeroefeningen en 3 toetsen. De structuur van de app is in de vorm van een schrift, zodat de oefeningen eventueel in een andere volgorde kunnen worden uitgevoerd. De app is ideaal ter ondersteuning van het voorbereiden van cito toetsen en sluit aan op het Nederlands onderwijs basisschool groepen 5,6,7 en 8.

 

De volgende onderwerpen worden in de app behandeld:

 

 1. De getallenlijn.
 2. Twee kommagetallen vergelijken.
 3. Eenvoudige optelsommen.
 4. Optelsommen met grote kommagetallen.
 5. Eenvoudige minsommen.
 6. Minsommen met grote kommagetallen.
 7. Breuken omrekenen naar kommagetallen.
 8. Kommagetallen omrekenen naar breuken.
 9. Breuken en kommagetallen optellen.
 10. Drie toetsen die delen van de vorige oefeningen toetsen.

 

 

 

De oefeningen

Deze MagiWise app bevat 10 hoofdstukken met verschillende instructiepagina’s afgewisseld met 26 interactieve leeroefeningen en 3 toetsen. De structuur van de app is in de vorm van een schrift, zodat de oefeningen eventueel in een andere volgorde kunnen worden uitgevoerd. De app is ideaal ter ondersteuning van het voorbereiden van cito toetsen en sluit aan op het Nederlands onderwijs basisschool groepen 5,6,7 en 8.

 

Opzet van het boekje

De volgende onderwerpen worden in de app behandeld:

 • De getallenlijn.
 • Kommagetallen vergelijken.
 • Eenvoudige optelsommen.
 • Optelsommen met grote kommagetallen.
 • Eenvoudige minsommen.
 • Minsommen met grote kommagetallen.
 • Breuken omrekenen naar kommagetallen.
 • Kommagetallen omrekenen naar breuken.
 • Breuken en kommagetallen optellen.
 • 3 toetsen die delen van de vorige oefeningen toetsen.

De getallenlijn

In het eerste hoofdstuk wordt de getallenlijn uitgelegd. Wat is een getallenlijn? Een getallenlijn is een lijn waarop alle getallen in volgorde staan van laag naar hoog. Eerst wordt er geoefend met hele getallen om het concept van getallenlijn goed te leren begrijpen. Daarna gaan we uitleggen dat kommagetallen in feite getallen zijn die op de getallenlijn tussen de hele getallen staan. Met verschillende oefenen kan de leerling dit oefenen. Doel van dit hoofdstuk is het concept van kommagetallen te leren begrijpen.

 

Kommagetallen vergelijken

In hoofdstuk twee leert de leerling het begrip van tienden, honderdsten en duizendsten te begrijpen. Dit doen we door kommagetallen met elkaar te vergelijken. Eerst alleen met tienden later ook met honderdsten en duizendsten. Na afronding van deze twee hoofdstukken kunnen we een begin maken met rekenen met kommagetallen. Toets A kan gebruikt worden om de stof in hoofdstuk 1 en 2 te toetsen. Belangrijk is dat de oefeningen goed gemaakt zijn voordat een begin gemaakt wordt met hoofdstuk 3.

 

Eenvoudige optelsommen

In hoofdstuk drie wordt een begin gemaakt met het leren optellen van kommagetallen. Eerst heel eenvoudig met tienden en sommen die niet moeilijk zijn. bijv. 1 + 1,2. De oefening geven uitleg d.m.v. boogjes en visualisatie van de berekening.

 

Optelsommen met grote kommagetallen

Bij moeilijkere optelsommen is een methode om tijdelijk de komma weg te denken. Dit doe je door de getallen in de som te vermenigvuldigen met 10,100 of 1000 en later de uitkomst weer terug te rekenen door te delen door 10,100 of 1000. Dit hoofdstuk bevat verschillende oefening waar deze methode stapsgewijs wordt geoefend.

 

Minsommen

In hoofdstuk 5 wordt een begin gemaakt met minsommen en vervolgens op dezelfde manier als met optelsommen een methode geleerd voor moeilijkere minsommen in hoofdstuk 6.

 

Breuken omrekenen naar kommagetallen

In de volgende drie hoofdstuk gaan we dieper in op de relatie tussen breuken en kommagetallen. Dit geeft een nog dieper inzicht in de nut van kommagetallen. Met kommagetallen kunnen we immers delen uitdrukken net als bij breuken. Het eerste deel (hoofdstuk7) gaat over het omrekenen van breuken naar kommagetallen.

 

Kommagetallen omrekenen naar breuken

In hoofdstuk 8 wordt het omgekeerde geoefend als in hoofdstuk 7. Hier leert de leerling het omrekenen van kommagetal naar breuk.

 

Breuken en kommagetallen optellen

Nu de leerling geleerd heeft om breuken om te rekenen naar kommagetallen en omgekeerd, kan de leerling oefenen met sommen waar zowel een breuk als een kommagetal in voorkomt. Hoofdstuk 9 bevat twee oefeningen waar deze sommen kunnen worden geoefend.

Individueel onderwijs op je tablet
MagiWise ontwikkelt hiervoor leuke en leerzame apps voor op tablets in de klas en thuis op de bank.

© 2017 MagiWise. Alle rechten voorbehouden.

Alle MagiWise apps op een rijtje
Alle MagiWise apps op een rijtje
Alle MagiWise apps op een rijtje

 

Bekijk voor meer informatie onze website op een breder scherm.